โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ Pictures

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

( Holiday Inn Bangkok )
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 971 ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯรีวิวล่าสุดของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

Nice service
Post by Marco,Austria Date Oct 14,2011

Traveller review
2 Reviews
See all review

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ 8 out of 10 From 4,055 Baht (147 USD) 2 ratings. 5 user reviews.

Photo Gallery