แผนที่ของโรงแรมเอเชีย ชะอำ

ที่อยู่: 251 ถนนร่วมจิตร หาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย