แผนที่ของเมาท์เท่น คลิก เวลเนสส์ รีสอร์ท เชียงใหม่

ที่อยู่: 999 ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง/ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย